Niềm tin yêu của cấp ủy Đảng

Về Hải Dương những ngày sau đợt cao điểm cách ly toàn xã hội, nhịp sống dần trở lại hối hả ở một tỉnh nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Hồng, thuộc tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc. 

Những năm trở lại đây, diện mạo của Hải Dương đã từng bước đổi thay. Nhiều vấn đề bức xúc của xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời như tội phạm ma túy, đánh bạc bằng máy bắn cá, tín dụng đen, tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông...

Đặc biệt, trong thời kỳ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh không để xâm nhập, lây lan trên địa bàn. tỉnh. Những lá thư khen, niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là động lực để Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương có những nghị quyết đúng đắn, tạo nên nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ qua.

Trước hết đó là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương có nhiều thay đổi. Việc thay đổi, sắp xếp lại bộ máy để tiến tới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (thứ hai từ trái qua) chỉ đạo việc triệt phá ổ nhóm tín dụng đen trên địa bàn.

Cấp ủy các cấp trong Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác, đảm bảo đúng quyền hạn, không buông lỏng, không bao biện, không làm thay. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Công an tỉnh bằng nghị quyết. Các nghị quyết chuyên đề chỉ ban hành khi thật sự cần thiết, về những vấn đề quan trọng, có tính chiến lược, những lĩnh vực trọng tâm, khâu đột phá. Đồng thời, chú trọng cải tiến chất lượng văn bản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ khai thác thông tin nhanh.

Những vấn đề quan trọng đều được đưa ra hội nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thảo luận và quyết định như Chương trình công tác tháng, năm và quý; phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu và giải pháp công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh; xem xét, quyết định công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên...

"Đảng ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh; trực tiếp tham gia sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ hàng tháng. Qua đó, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc chấp hành nội quy, chương trình công tác và kịp thời xem xét, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ...", Đại tá Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Xây dựng hình ảnh đẹp Công an tỉnh Hải Dương

Cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và việc lãnh đạo sát trúng của Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2015 - 2020... Từ đó,  Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu công tác phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; giải quyết dứt điểm một số tình hình phức tạp xã hội nổi lên. Trong đó, đáng chú ý là việc đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương" và việc lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tỉnh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả...

Khi triển khai những chuyên đề lớn trên, Công an tỉnh Hải Dương cũng gặp phải những khó khăn không nhỏ, chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Lê Ngọc Châu không khỏi trăn trở. Điển hình như việc phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Song với vai trò là người đứng đầu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã nêu cao quyết tâm chính trị, thống nhất trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo thực hiện kế hoạch hiệu quả.

Công tác tổ chức cán bộ tập trung thực hiện theo chủ trương của Bộ đã rà soát, điều chỉnh, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một số phòng và kiện toàn tổ chức các đơn vị, địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng biên chế, theo hướng tăng cường biên chế cho Công an cấp huyện, cấp xã để thực hiện công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Đến nay tỷ lệ biên chế cấp phòng đạt 35,46%; cấp huyện 64,54 %. Đã bố trí 12/12 đồng chí Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương, đạt tỷ lệ 100 %. Chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã"; đã bố trí Công an chính quy tại 188 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100% cấp cơ sở được bố trí Công an chính quy.

Công tác tổ chức có bước đột phá trong triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, siết chặt quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông được chấn chỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương.

Các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường, gắn liền với với cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn các nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được đổi mới.

Với những kết quả, thành tích xuất sắc trên, trong 5 năm qua, Công an tỉnh Hải Dương đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhiều năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và UBND tỉnh; 2.845 lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng chính quy được các cấp khen thưởng đã góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; được cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Xuân Mai