Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng, cho biết: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương quyết tâm triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động các cấp hội nhà báo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho hội viên nhà báo, tổ chức cho hội viên học tập các nghị quyết của Trung ương, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ…
Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương trao giải thưởng cho các tác giả

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã công bố quyết định trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 27 nhà báo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh cũng công bố và trao 35 giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương năm 2019 cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải, trong đó có 3 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 12 giải khuyến khích (trong đó có nhóm tác giả Thái Bình-Đức Mừng-Văn Cảnh với loạt bài “những áp lực của lực lượng Công an vùng đất nóng).

C.Bình