Trong không khí vui tươi, cởi mở, báo cáo viên thuộc phòng Xây dựng phong trào bảo vệ  ANTQ Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi trao đổi, tuyên truyền nâng cao các kiến thức Luật bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; sự cần thiết và những kiến thức về cảnh giác, phòng ngừa, chống nguy cơ bị xâm hại; những chỉ dẫn giúp trẻ em tránh được nguy cơ bị xâm hại, những hành vi xâm hại, sự quan tâm của gia đình và cộng đồng đối với công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em...
Báo cáo viên tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới (ảnh N.Phụng)
N.Phụng-C.B