Ngày 10-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiên cứu, quản lý khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn trong CAND cho Công an các trường, đơn vị, địa phương khu vực phía Nam. Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, Thượng tướng Phạm Dũng, nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, quản lý khoa học nghiệp vụ Khoa học xã hội và nhân văn trong CAND, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đảm bảo ANTT, Bộ Công an đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ, chiến sỹ. 

Các học viên sẽ được nghe nhiều chuyên đề do các báo cáo viên và những chuyên gia của Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đi sâu, phân tích vấn đề liên quan đến toàn bộ hoạt động nghiên cứu quản lý khoa học, công nghệ trong CAND hiện nay. Những chuyên đề này sẽ góp phần trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho đội ngũ CBCS Công an làm công tác nghiên cứu, quản lý khoa học. 

Thứ trưởng Phạm Dũng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tập huấn

Từ đó, đội ngũ này có đủ năng lực triển khai nghiên cứu một nhiệm vụ khoa học độc lập và nắm vững những quy trình, quy định của Nhà nước, Bộ Công an về quản lý hoạt động khoa học, nghiên cứu công nghệ. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ này đạt kết quả cao…

Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 10 đến 12-10.

Đức Mừng