Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Công an thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới chủ trì Hội nghị. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn  (NN&PTNT), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng dự, có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; đại diện Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia Trần Thanh Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020 nêu rõ: Được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu của Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng CAND trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANTT khu vực nông thôn. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, trong đó có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở. 

Lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, bảo đảm chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. Kết quả bảo đảm ANTT khu vực nông thôn và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần thúc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia…

Qua nghe báo cáo và các tham luận tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao trong những năm qua Bộ Công an đã  chủ động, tích cực chỉ đạo xây dựng và tổ chức, hoạt động hiệu quả các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở, góp phần quan trọng vào công tác phát hiện, ngăn ngừa và tố giác tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua ‘ Cả nước xây dựng nông thôn mới ”

Như báo cáo cho thấy, hiện đang có 2.150 mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở được xây dựng và triển khai trong cả nước, trong đó, có nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở khu vực nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy được vai trò làm chủ tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. 

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, để phấn đấu đến hết 2019, cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 5 tiêu chí, về đích trước 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội đề ra, đòi hỏi các cấp, các địa phương, các ngành trong đó có ngành Công an phải nỗ lực cao hơn nữa, đảm bảo vừa chỉ đạo đạt mục tiêu, vừa đảm bảo tính hiệu quả và thực chất trong xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Công an thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nhấn mạnh: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là động lực thúc đẩy nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, người dân có cuộc sống yên bình. 

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020,  Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và các phong trào, các cuộc vận động trong CAND, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong công tác đảm bảo ANTT thực hiện Chương trình mục quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những thành tích, kết quả lực lượng Công an đạt được thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn  Văn Sơn cho rằng, đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen. Các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng bộc lộ rõ nét, gây mất ổn định về ANTT.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo đảm ANTT ở địa bàn nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; xác định đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, nội dung của phong trào phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và là một trong những nội dung để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng năm của lực lượng CAND. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam và các đại biểu tại Hội nghị

Lực lượng CAND cần phát huy hơn nữa vai trò trong tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường lực lượng Công an xuống cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức để thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" phù hợp với từng lĩnh vực, khu vực, địa bàn. Trong đó, cần gắn phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong lực lượng CAND với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua khác, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói, giảm nghèo”, để phát huy vai trò nòng cốt của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu; quan tâm giải quyết việc làm cho người dân nông thôn có thu nhập ổn định, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần được nâng cao.

Song song với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATXH; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp ở địa bàn nông thôn, lực lượng Công an cần tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT tại các địa bàn khu vực nông thôn.

Quan tâm bố trí lực lượng, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn nông thôn, phục vụ thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cà nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong lực lượng CAND từ nay đến năm 2020, trước mắt tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tại Hội nghị, 118 tập thể, 191 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020 được Bộ Công an trao tặng bằng khen.

Tâm Minh – Xuân Mai