Thay mặt Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Tiền, đã gửi lời chúc mừng ngày Đản sinh Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, thăm hỏi các vị chức sắc và đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh hưởng một mùa Đản sinh vui tươi, đầm ấm, an toàn và hạnh phúc. 

Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, giúp đồng bào vươn lên ổn định cuộc sống, đặc biệt là chủ động cùng chính quyền địa phương đấu tranh bài trừ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh An Giang cũng mong muốn Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tục phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên, hướng dẫn bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phát huy truyền thống, sống “Tốt đời, đẹp đạo”. 

Đại tá Lê Văn Tiền (phải) chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo khẳng định, với uy tín của mình, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và các Trị sự viên Trung ương và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp sẽ tiếp tục động viên bà con tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và địa phương… 

T. Tầm - T. Lĩnh