Đại tá Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng CSND II đã truyền đạt kết quả công tác Công an năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác Công an năm 2020 được thông qua tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, giảng viên, cán bộ, chiến sỹ quán triệt nghiêm túc phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; cụ thể hoá trong phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ II năm học 2019 - 2020 phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Dịp này, Trường Cao đẳng CSND II cũng tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2019 - 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của Bộ Công an; đồng thời, tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trường Cao đẳng CSND II đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học kỳ I năm học 2019 - 2020.

T.Sơn-C.B