Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Trong năm 2019, Công an tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản thực hiện và kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Bộ Công an và của UBND tỉnh. 

Qua đó, đã đạt được một số kết quả nổi bật như, xây dựng tủ sách pháp luật điện tử tìm kiếm các văn bản có liên quan đến tất cả các lĩnh vực; rà soát đồng thời kiến nghị rút ngắn thời gian thực hiện đối với 30 thủ tục tập trung ở các lĩnh vực liên quan đến quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đăng ký lưu trú cho người nước ngoài và đăng ký lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ qua mạng…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Với những kết quả đó, năm 2019 Công an tỉnh Tây Ninh được Bộ Công an xếp hạng thứ 23/63 tỉnh thành, tăng 33 bậc so với năm 2018. Tại Hội nghị, Công an tỉnh Tây Ninh đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019.

                                                                                             

Phạm Công