Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát động nhiều cuộc vận động lớn về phong trào thi đua vì ANTQ. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh và có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào rộng lớn trong toàn quốc. 

Cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp học

Qua đó, đã gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động cách mạng khác; tăng cường liên kết phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động toàn dân thao gia bảo vệ ANTQ. 

Đồng thời, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều chủ trương quan trọng về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Toàn cảnh buổi lễ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, qua buổi học, cán bộ, chiến sỹ phải nâng cao nhận thức về vai trò của nhân dân và vai trò, vị trí của phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; nắm vững và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những vấn đề về nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 

Cán bộ, chiến sỹ cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các ban ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với phong trào vì ANTQ. 

Bên cạnh đó, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm đối với phong trào bảo vệ ANTQ thành những văn bản pháp luật; quan tâm đảm bảo những điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất cho phong trào bảo vệ ANTQ nói chung, lực lượng tiến hành các phong trào này nói riêng…

Đức Mừng