Các học viên ra quân
Toàn cảnh buổi lễ

Đại tá Phạm Khắc Hòe, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND II, cho biết: Hoạt động thực tế chính trị, xã hội tại các địa phương được nhà trường duy trì, tổ chức thực hiện theo chủ trương của Bộ Công an về đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, đổi mới công tác thực hành, thực tập của học viên, gắn lý luận với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong tình hình mới. 

Qua đó, học viên có thể vận dụng những kiến thức đã được học tập trong nhà trường áp dụng vào thực tiễn, những hoạt động cụ thể như vận động quần chúng, hỗ trợ người dân đoàn kết tích cực tham gia phong trào đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện…

Ngay sau lễ ra quân, học viên khóa K40S và H04S sẽ triển khai các hoạt động thực tế chính trị các xã thuộc huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) gồm: Long Giao, Xuân Nhạn, Nhân Nghĩa, Xuân Đông. Được biết, trong đợt thực tế này Trường Cao đẳng ANND II còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa tại địa phương với số tiền hơn 60 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình thương với tổng giá trị 160 triệu đồng.

Đ.Mừng-Q.Huy