Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Tây Ninh, có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo cấp Vụ, Cục của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ phổ biến, quán triệt những chuyên đề về việc xây dựng và thực hiện pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam; công tác đấu tranh, đối ngoại về nhân quyền trong tình hình hiện nay, công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực nhân quyền...
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao sự chủ động của Công an các tỉnh thành phố trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện thường xuyên, có hiệu quả chế độ thông tin, báo cáo, phục vụ tốt công tác đối thoại nhân quyền; triển khai tốt công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền, nhất là xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, thực hiện chính sách đảm bảo quyền con người, quyền công dân; đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng nhân quyền để chống phá chính quyền, gây rối ANTT.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền đẩy mạnh các hoạt động chống phá Việt Nam. Do vậy, lực lượng Công an cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân đề cao các giá trị và thành tựu về nhân quyền của Đảng, Nhà nước, xác định công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền là một trong những công tác trọng tâm, lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành, địa phương, không để các đối tượng bất mãn chính trị, chống đối cực đoan, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng...

Đức Mừng