19 Tháng Tám, Ngày truyền thống của lực lượng cũng trùng với ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, sự sắp đặt của lịch sử đã chứng minh vị trí, vai trò và bản chất cách mạng của lực lượng CAND.

Thời kỳ nào, bối cảnh nào cũng đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho cách mạng, gắn với đó là trọng trách của lực lượng bảo vệ cách mạng. Thành tích, chiến công của lực lượng CAND đã được ghi rõ trong lịch sử truyền thống, nhưng quan trọng hơn, được khẳng định bằng niềm tin chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày nay, chúng ta có những nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc. Trong xu thế toàn cầu hóa, sự nhìn nhận giữa thời đại trước và nay, cũ và mới, bạn và thù nay đã thay đổi, có nghĩa cục diện hợp tác và đấu tranh cũng thay đổi. Trong môi trường đó, sự đan xen “hai trong một” giữa đối tác và đối tượng đặt ra cho lực lượng bảo vệ cách mạng, bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ kiên định về lập trường mà còn phải thích ứng, linh hoạt về nghiệp vụ, linh hoạt trong nhận thức và hành động. 

Để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thể chế chính trị XHCN, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc đòi hỏi phải trong sạch, tự thân mình phải mạnh, phải vững vàng như một nhà lãnh đạo ngành an ninh của Liên Xô trước đây đã nói: “Cán bộ công an, cán bộ an ninh phải là những người có trái tim nóng, cái đầu lạnh và bàn tay sạch sẽ”!

Chúng ta đang xây dựng đất nước theo con đường XHCN, tất yếu phải lấy lợi ích của nhân dân làm trọng và phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng, công bằng xã hội. Trong bối cảnh mà đối tác, đối tượng hòa trộn, đan xen vào nhau thì nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia càng phải tuân thủ 3 nguyên tắc: chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

“Trái tim nóng”, đó là bản lĩnh chính trị, phẩm chất trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phải giữ vững thể chế chính trị bằng việc bảo vệ nội bộ, bảo vệ đường lối, chính sách, bảo vệ chính những con người trong nội bộ Đảng trong sạch; đồng thời phải đảm bảo “cái đầu lạnh”, đó là sự linh hoạt, khôn khéo trong đấu tranh chống kẻ địch phá hoại. 

Dù kẻ địch có âm mưu thâm độc đến đâu, nhưng nếu chúng ta giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ được lòng dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. 

Là “thanh bảo kiếm”, Công an được giao những nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Trong cơ chế thị trường, phải giữ sao cho “thanh bảo kiếm” không bị lạm quyền, không bị quyền lực làm biến thái, nghĩa là “bàn tay sạch sẽ”. 

Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh răn dạy: “Làm công an không phải làm “quan cách mạng”. Làm công an là để giữ trật tự, an ninh cho nhân dân, xem xét tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân”. Câu nói của Bác ngắn gọn mà súc tích, nội hàm “không phải làm quan cách mạng” đã bao quát rõ tính chất, ý nghĩa. 

Đóng góp của lực lượng Công an rất lớn, sự hi sinh cũng rất lớn, nhiều tấm gương hi sinh tính mạng, hi sinh quyền lợi của cá nhân mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, khi được giao quyền hạn, nhất là quyền hạn về tố tụng, nếu nhận thức sai lệch và thiếu tu dưỡng, luyện rèn, có thể dẫn tới lạm quyền, coi mình là “quan cách mạng”, vun vén lợi ích cá nhân, làm tổn hại lợi ích người khác, lợi ích tập thể, nhân dân. Phải giữ mình, khép mình vào khuôn khổ luật pháp, ấy là nguyên tắc. Một số vụ việc xảy ra gần đây trong CAND, trong đó có cán bộ cấp cao “dính chàm”, đó là bài học cảnh tỉnh sâu sắc. 

Trong bài trả lời phỏng vấn Báo CAND mới đây, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ rõ: “Công an phải trong sạch, phải vững vàng người dân mới tin. Còn nếu ở nơi nào đó, cán bộ nào đó khiến người dân chưa thực sự tin tưởng thì chúng ta phải chấn chỉnh, phải chỉnh đốn, phải tự xem lại mình. Việc chấn chỉnh đó không phải là ý thích của một ai mà là Nghị quyết của Đảng, là nguyện vọng của quần chúng nhân dân, là yêu cầu tất yếu phải làm”.

Hiện nay, lực lượng CAND đang triển khai sắp xếp bộ máy theo mô hình tổ chức mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cách tổ chức Công an phải đơn giản, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức, giấy má. Lề lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường kiểm tra cấp dưới. 

Cấp dưới phải phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ” (Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Công an toàn quốc năm 1950). Qua mỗi giai đoạn cách mạng, tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong CAND có sự điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp tình hình và yêu cầu đặt ra, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, tập trung ưu tiên cho các lực lượng, đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở. Đây là nhiệm vụ chính trị, là yêu cầu tất yếu khách quan.

Kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng trong xu thế, bối cảnh đó, mỗi chúng ta vừa tự hào truyền thống vẻ vang, tri ân những hy sinh, cống hiến của các bậc tiền bối, vừa nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới để tiếp tục phấn đấu “giữ trọn lời thề”!

Đ.Trường