Các gia đình chính sách tham dự buổi gặp mặt
Trung tướng KSor Nham phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng KSor Nham, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật, nhấn mạnh: Tri ân những người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta; trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và của toàn dân. Trong những năm qua, các chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sĩ và người có công với cách mạng đã không ngừng phát triển, đổi mới và hoàn thiện. 

Tổng Cục Hầu cần - Kỹ thuật luôn làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí đối với các thương binh, gia đình chính sách, người có công trong Tổng cục. 

Đức Mừng