Từ sau phiên họp thứ tư là cao điểm dịch COVID-19 ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, Tiểu ban An ninh - Y tế đã kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, y tế, để vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo thực hiện các ưu tiên, sáng kiến, các hoạt động của Năm ASEAN. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Quốc gia ASEAN và các Tiểu ban kịp thời tiếp nhận, điều phối thông tin liên quan thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình các Hội nghị ASEAN 2020, nhất là các hội nghị phát sinh, thay đổi hình thức tổ chức, theo hội nghị trực tuyến đến các bộ, ngành, địa phương là thành viên Tiểu ban để chủ động công tác.

Toàn cảnh phiên họp Tiểu ban An ninh - Y tế lần thứ 5

Bên cạnh đó, Thường trực Tiểu ban đã tham dự các cuộc họp, phiên họp của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, các cuộc họp do Ban Thư ký Quốc gia ASEAN 2020 chủ trì để kiến nghị, đề xuất các nội dung, phương án triển khai công tác bảo đảm an ninh, y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở khu vực Đông Nam Á.

Tại phiên họp lần thứ năm, các thành viên Tiểu ban An ninh - Y tế đại diện các bộ, ngành chức năng liên quan đã thảo luận, đánh giá các mặt công tác trọng tâm, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, thống nhất những công việc cần triển khai từ nay đến khi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và đề xuất những công tác trọng tâm trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì phiên họp Tiểu ban An ninh - Y tế lần thứ 5

Các thành viên Tiểu ban thảo luận các mặt công tác trọng tâm thời gian tới

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, báo cáo do Thường trực tiểu ban trình bày đã thể hiện sự thành công của các nội dung trong kế hoạch, được ban hành trong thời gian qua. Đặc biệt là các cuộc họp phát sinh mới đã được đảm bảo an toàn cả về mặt kỹ thuật và nội dung như: Hội nghị cấp cao ASEAN+3, Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản… 

Qua Hội nghị cấp cao ASEAN liên quan đến dịch COVID-19 vừa qua, các nước đều đánh giá rất cao năng lực tổ chức của Việt Nam, nâng tầm vị thế, vai trò của nước ta trong quan hệ quốc tế. Để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Tiểu ban An ninh - Y tế. Thay mặt Tiểu ban, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Tiểu ban đạt được trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kết luận phiên họp lần thứ 5 Tiểu ban An ninh - Y tế 

Thời điểm hiện nay, trên thế giới có những vấn đề mới rất phức tạp, tác động đến các nước ASEAN, yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, thời gian còn lại rất ít, Tiểu ban An ninh - Y tế cần khẩn trương bám sát nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và TP Hà Nội. Bên cạnh đó, các Cục nghiệp vụ tiếp tục chủ động, quyết liệt trong nắm tình hình và có báo cáo sớm về các nội dung liên quan đến hội nghị; tình hình về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tránh để bị động, bất ngờ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, sau phiên họp này, thành viên Tiểu ban quán triệt tới các đơn vị có liên quan, đánh giá toàn bộ các mặt công tác đã triển khai, phản ánh những vướng mắc để xử lý kịp thời… 


Vũ Linh