Dự Đại hội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đồng chí là nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) tỉnh An Giang”, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự hiệp đồng chiến đấu đạt hiệu quả cao của lực lượng Quân sự, Biên phòng và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân; Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn bằng quyết tâm cao của toàn thể đảng viên, CBCS thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công an An Giang nhiệm kỳ 2015–2020, nhiều chỉ tiêu công tác được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt.

Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình đại hội.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các chủ trương, giải pháp, kịp thời xử lý các yếu tố gây mất ổn định chính trị. Ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT). 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, của. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với Công an 2 tỉnh Kandal, Tà keo (Vương quốc Campuchia) được tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Tại Đại hội, các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, được lựa chọn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại tá Đinh Văn Nơi tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang khóa mới.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang là địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh của khu vực Tây Nam Bộ. Nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025, phải thực hiện thắng lợi 2 nội dung trọng tâm là bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trọng tâm là bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, trước mắt la Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các sự kiện trong năm 2020. 

Đảng bộ Công an tỉnh An Giang phải thật sự đoàn kết, thống nhất, tập  trung lãnh đạo, phát huy những ưu điểm trong thời gian qua. Khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, ma túy, hình sự. Làm tốt công tác an ninh trong lĩnh vực kinh tế đi đôi với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường an toàn, thân thiện để thu hút đầu tư và phát triển du lịch của địa phương. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là lực lượng Công an xã. Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ Công an các cấp kế thừa vững vàng cho giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng các đại biểu khách mời tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.


Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị Công an tỉnh An Giang tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các cấp chính quyền, các ban, ngành trong xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT. Đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục duy trì hợp tác với lực lượng Công an của Vương quốc Campuchia, đặc biệt là Công an 2 tỉnh giáp biên Kandal, Takeo trong việc trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đảm bảo ANTT tuyến biên giới và công tác phân giới cắm mốc, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.


Văn Đức - Trần Lĩnh