Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trung ương và tỉnh Cà Mau, phối hợp hiệp đồng của các ban, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân; Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác công an, thực hiện đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau lần thứ XI.

Hằng năm, Đảng bộ Công an tỉnh đều đạt trong sạch, vững mạnh; công tác xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là việc thực hiện và gương mẫu, đi đầu trong kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Một trong những mặt công tác nổi bậc đó là nhiệm kỳ qua Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy sắp xếp tổ chức, biên chế, điều chỉnh, điều chuyển lực lượng, bố trí 100% Trưởng CA cấp huyện không là người địa phương. Cuối năm 2019, đã hoàn thành bố trí 100% CA xã là CA chính quy, vượt tiến độ Bộ Công an quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới.

Chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Cà Mau đạt trên trên các mặt công tác, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an trong toàn tỉnh phát huy hơn nữa thành tích đạt được, ra sức vượt qua khó khăn thử thách đảm bảo ANTT xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí và bầu 17 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên

Hoàng Giang - Như Ý