Đến dự họp mặt có đồng chí Trần Quốc Hương (Mười Hương) - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, năm nay đã 95 tuổi di chuyển trên xe lăn nhưng vẫn đến với đồng chí, đồng đội trong niềm vui và cảm xúc dâng tràn của lực lượng Điệp báo An ninh miền Nam.

Ôn lại truyền thống chiến đấu vẻ vang của lực lượng Điệp báo An ninh miền Nam, đồng chí Trần Văn Triệu – Trưởng Ban liên lạc điệp báo An ninh miền Nam phát biểu: Trong cuộc chiến đấu một mất, một còn với kẻ thù xâm lược, lực lượng Điệp báo An ninh thầm lặng, hoạt động sâu trong lòng địch bằng nhiều hình thức công khai, bán công khai và đã có nhiều đồng chí hy sinh, thương tật. 

Các cán bộ, chiến sỹ Điệp báo An ninh đã tổ chức nhiều trận chiến đấu ngay trong nội thành rất anh dũng, ác liệt, mưu trí, đã làm cho kẻ địch kinh hồn, bạt vía. Lực lượng điệp báo an ninh nằm sâu trong các cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy đã nắm chắc các chiến dịch, chiến thuật của địch để quân ta giăng bẫy sẵn, đập tan những âm mưu của địch.

Sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhằm củng cố lực lượng và tăng cường chiến đấu giải phóng Miền Nam, Bộ Công an và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam chủ trương xây dựng lại mạng lưới điệp báo, an ninh, cử nhiều đồng chí cán bộ cốt cán chỉ huy như đồng chí Trần Quốc Hương, Nguyễn Tài, Lê Thanh Vân… Các cơ quan Điệp báo An ninh T3 (miền Tây), An ninh T4 (Sài Gòn - Gia Định) tổ chức cài cắm sâu vào các quan đầu não địch và lập nhiều chiến công vang dội.

Để chuẩn bị tốt cho giải phóng miền Nam, lực lượng Điệp báo An ninh miền Nam, An ninh T4 hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt là Cụm điệp báo A10, đã góp phần rất lớn cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi vẻ vang, giảm thiểu những thương vong, đổ máu, bảo vệ chắc chắn các cơ sở vật chất của thành phố Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.

Cuộc gặp mặt thân mật của các đồng chí thuộc lực lượng Điệp báo An ninh miền Nam đã diễn ra trong không khí tràn đầy tự hào, phấn khởi và đầm ấm nghĩa tình đồng chí, đồng đội sau 42 năm miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước. 

Hoàng Châu