Chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định, công tác Bảo vệ chính trị II có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, ngày 18-6-1981, Cục Bảo vệ chính trị II được chính thức thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) với chức năng, nhiệm vụ là trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh về nhiệm vụ công tác đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh chủ quyền biên giới, lãnh thổ.

Cục Bảo vệ chính trị II tổ chức báo công dâng Bác. 

Sự ra đời của Cục Bảo vệ chính trị II đánh dấu một bước chuyển mới về nhận thức và tư tưởng chỉ đạo, tổ chức lực lượng Bảo vệ chính trị II theo hướng chuyên sâu, chuyên trách.

Hơn 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh; lãnh đạo và các thế hệ Cục Bảo vệ chính trị II đã luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các giải pháp chiến lược, sách lược quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung và với các nước láng giềng nói riêng.

Đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị, địa phương liên quan trong việc xây dựng, triển khai thế trận an ninh nhân dân một cách chủ động và vững chắc.

Cán bộ chiến sỹ Cục Bảo vệ chính trị II đã không quản ngại khó khăn gian khổ để bám địa bàn, đối tượng; nhiều tấm gương trong đơn vị về lòng nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, chia sẻ, động viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó…

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong thực hiện công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng trong 35 năm qua, cán bộ chiến sỹ và tập thể Cục Bảo vệ Chính trị II đã vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (tập thể Cục, 2 tập thể phòng và 1 cá nhân); hàng trăm huân, huy chương, bằng khen, giấy khen các loại về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị; nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Công an tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; Đảng bộ Bảo vệ chính trị II trong 35 năm liên tục đạt Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh... Từ môi trường chiến đấu và rèn luyện của Cục Bảo vệ chính trị II, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành, nhiều đồng chí hiện nay là các tướng lĩnh, đang giữ các chức vụ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an.

Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập lực lượng Bảo vệ chính trị II (18/6/1981 – 18/6/2016), Cục Bảo vệ chính trị II tự hào với những đóng góp quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, an ninh quốc gia; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Thiếu tướng Hoàng Trọng Hải, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị II