Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh: Việc triển khai cấp CCCD mới gắn chíp điện tử góp phần thay thể cho CCCD 12 số, CMND 9 số. 

Đây là một trong những điểm mới có tính ưu việt cao, mục đích và ý nghĩa trong việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử sẽ góp phần rất lớn vào việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Việc triển khai cấp CCCD được thực hiện từ ngày 1/1 đến ngày 1/7. 

Đại biểu làm thủ tục cấp CCCD có gắn chíp điện tử.

Ngay sau buổi lễ, Công an Tây Ninh đã tổ chức làm thủ tục cấp CCCD có gắn chip điện tử cho các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trước thời gian diễn ra Đại hội. Tất cả thông tin cá nhân làm căn cước công dân đã được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia một cách an toàn, chính xác. 

Công an tỉnh cũng chỉ đạo phòng Cảnh sát QLHH về TTXH chủ trì phối hợp triển khai thực hiện DLQG gắn chíp điện tử, theo chỉ tiêu của Bộ Công an. 

Từ nay đến ngày 1/7, Công an tỉnh sẽ hoàn tất cấp cho 700.000 công dân.

H.Thủy- M.Nhật