Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Văn Phóng đã phát lệnh ra quân đảm bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng phát động Lễ ra quân bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Theo đó, lực lượng Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm giữ gìn ANTT, tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm. 

Các lực lượng CAND tỉnh Hưng Yên hưởng ứng lễ ra quân 

Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý tốt người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

Lực lượng Cảnh sát cơ động phô diễn khả năng tấn công trấn áp tội phạm tại lễ ra quân

Trên cơ sở nắm chắc tình hình, điều tra cơ bản để đánh đúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm có tổ chức… tạo khí thế cho phong trào quần chúng phát triển, là lá cờ đầu trong đấu tranh, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác, thực hiện nhiệm vụ chung… 

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Đăng Khoa khẳng định, Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ chính quyền các cấp bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                               

Vũ Linh