Tại Lễ ra quân, Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả những công tác trọng tâm đã đề ra. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm ANTT. 

Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ, yếu tố đe dọa an ninh, an toàn của các hoạt động kỷ niệm, lễ, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, liên tục các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường đấu tranh đối với các ổ, nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bảo kê… 

Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn Bến Tre thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.


Trần Lĩnh - Quang Duy