Tại Lễ ra quân, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và Công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo kế hoạch đã đề ra. 

Bên cạnh đó, cần tạo khí thế tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác Công an năm 2020, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, làm tiền đề bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an Đắk Lắk phát biểu phát động tại Lễ ra quân

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, chủ động nắm tình hình phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá, kích động, gây rối của các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị. 

Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đêv phức tạp về ANTT, các vụ tranh chấp khiếu kiện, không để diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng”, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn, hoạt động của đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng,, Nhà nước tại địa phương.

Các lực lượng Công an tỉnh tham gia tại Lễ ra quân

Tổ chức lực lượng, biện pháp tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội ngay tại đại bàn cơ sở, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành, các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

Tổ chức thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn theo Kế hoạch 191 ngày 20/1/2020 của Công an tỉnh; tập trung các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và vào thời điểm ban đêm để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục triển khai cú hiệu quả phong trào bảo vệ ANTQ trên không gian mạng với mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình”.

Các lực lượng tham gia diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường thành phố

Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường của thành phố nhằm kêu gọi, quần chúng Nhân dân biết để tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Văn Thành