Qua buổi tuyên truyền nhằm kịp thời cung cấp những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và số điện thoại đường dây nóng của Công an cho người dân để thông tin, kịp thời về hành vi vi phạm pháp luật; giúp lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật…
Cán bộ Công an tuyên truyền phòng chống “cát tặc” và COVID-19
Đức Mừng