Trong năm 2019, Cục An ninh nội địa đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những kết quả, thành tích đã đạt được, đã có 143 lượt tập thể, cá nhân thuộc Cục An ninh nội địa được các cấp khen thưởng gồm 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”, 40 bằng khen của các Bộ, ngành và 100 giấy khen các loại. Đáng chú ý, một tập thể của đơn vị đã vinh được đề xuất và được lãnh đạo Bộ đồng ý chủ trương phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới...

Với những thành tích đạt được, năm 2019 Cục An ninh nội địa đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.  

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho cán bộ Cục An ninh nội địa.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả Cục An ninh Nội địa đạt được trong năm 2019. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Trong thành tích chung của lực lượng Công an có sự đóng góp quan trọng của lực lượng An ninh đối nội cả nước và Cục An ninh nội địa.

 Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường, tác động trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia; các thế lực thù địch, phản động ráo riết, trực tiếp tác động chống Đảng, Nhà nước với phương thức, thủ đoạn ngày càng nguy hiểm..., cán bộ Cục An ninh nội địa đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chương trình, kế hoạch công tác, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân.

Cục An ninh nội địa đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp bảo đảm an ninh nội địa và hướng dẫn, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác trên... 

Chủ động phối hợp triển khai phương án, kế hoạch ngăn chặn các đối tượng kích động tập trung đông người biểu tình, gây rối an ninh trật tự; không để xảy ra bạo loạn, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác nghiệp vụ cơ bản được chú trọng; công tác truy xét, truy tìm được triển khai tích cực, nhanh chóng tìm ra đối tượng hoạt động khủng bố, xâm phạm an ninh quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, thực hiện. 

Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh nội địa đã tập trung chỉ đạo, củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sỹ; tăng cường sự đoàn kết thống nhất nội bộ, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.  

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng tình với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2020 của Cục An ninh nội địa, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Cục An ninh nội địa cần đặc biệt coi trọng, quan tâm triển khai các giải pháp cụ thể, phát huy vai trò “thủ lĩnh” lực lượng An ninh nội địa toàn quốc trong triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh nội địa.

 Trong đó, cần phải thống nhất nhận thức, Cục An ninh nội địa là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thống nhất chỉ huy, chỉ đạo lực lượng an ninh đối nội, công tác bảo đảm an ninh nội địa toàn quốc; trong xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cần tính toán phân công nhiệm vụ cụ thể không chỉ đối với các đơn vị trong Cục mà phải đặt trong tổng thể, địa bàn đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với hệ lực lượng an ninh đối nội cả nước... 

Có giải pháp, chỉ tiêu cụ thể tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; gắn công tác nghiệp vụ cơ bản với nắm tình hình địa bàn, đối tượng với công tác thi đua, quy hoạch, bổ nhiệm, lãnh đạo chỉ huy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phấn đấu đến năm 2025; khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế trong công tác nghiệp vụ cơ bản...

Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh nội địa phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Hội nghị.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại manh động của các tổ chức phản động lưu vong và các nhen nhóm manh động..., kiên quyết không để xảy ra hoạt động khủng bố trong nội địa. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, các vấn đề xã hội; xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu có quả các kế hoạch, phương án bảo đảm giữ vững an ninh nội địa trong thời gian tổ chức các sự kiện quan trọng, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam năm 2020, trọng tâm là các sự kiện, hội nghị của Năm Chủ tịch ASEAN, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

“Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh CAND. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo, chỉ huy theo hướng cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao phải càng gương mẫu, nêu gương. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đánh gía chuẩn bị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp Cục An ninh nội địa nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo yêu cầu, đúng quy định của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương”, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Xuân Mai