Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phổ biến các nội dung cơ bản, thay đổi trong Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong CAND. 

Theo đó, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 được UBTVQH Khoá X thông qua ngày 28-12-2000 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2001. Sau khi triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước của các cấp, các ngành, của cán bộ, người dân được nâng cao, các cơ quan tổ chức từ trung ương và địa phương đã xây dựng danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước… Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững ANTT, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác những năm qua và yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới cho thấy, nhiều quy định của pháp lệnh không còn phù hợp, phải sửa đổi, bổ sung. Theo đó, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay, việc ban hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước là rất cần thiết.

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh báo cáo tại hội nghị
Các đại biểu tham gia Hội nghị

Bên cạnh phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Thiếu tướng Phạm Văn Vinh cũng đã làm rõ các nội dung hướng dẫn trong Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28-2-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; những nội dung cơ bản trong Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10-2 của Bộ trưởng Bộ công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; nội dung cơ bản trong Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17-4-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong CAND và các danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực ANQG và TTATXH.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cũng như các vấn đề được đưa ra thảo luận luận tại Hội nghị tập huấn sẽ được tập hợp báo cáo đầy đủ; cùng với đó là chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo Công an các quận, huyện sẽ triển khai những nội dung nói trên đến cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị để thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao…

B.Lê-C.Bình