Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UBQPAN chủ trì cuộc họp.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo gửi xin ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ BMNN. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Luật. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý nội dung điều khoản quy định về “Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý BMNN” và “Trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý BMNN”, đồng thời chuyển 2 Điều này về Chương IV, bổ sung 1 Điều quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với người làm công tác liên quan trực tiếp đến BMNN tại Chương I. 

Nghiên cứu thiết kế lại nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN tại Chương IV… Nghiên cứu, chỉnh lý một số nội dung của khái niệm BMNN; Điều 8, Điều 9, Điều 10 về phạm vi, phân loại và ban hành danh mục BMNN…

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm UBQPAN; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật Bảo vệ BMNN cùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh lý các ý kiến đóng góp để Luật Bảo vệ BMNN đạt được chất lượng, hiệu quả cao nhất…

PV