Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, thời gian qua, Bộ Công an đã đơn giản hóa bao nhiêu TTHC?

Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Anh: Thực hiện việc đẩy mạnh cải cách TTHC trong nội bộ lực lượng CAND, năm 2009, Bộ Công an triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC trong CAND (Đề án 301 của Bộ Công an).

Tháng 5/2013 Bộ Công an công bố Bộ TTHC thực hiện trong nội bộ CAND. Đây là Bộ duy nhất trong cả nước và cũng là lần đầu tiên Bộ Công an ban hành được Bộ TTHC này, thống kê được toàn bộ các TTHC thực hiện trong nội bộ, trên cơ sở đó chỉ đạo tiến hành rà soát các TTHC, nhằm đảm bảo được tính hiệu quả và đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực của Đề án đơn giản hóa TTHC trong CAND.

Cụ thể, đã tiến hành rà soát 394 TTHC thực hiện tại các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; 294 TTHC thực hiện tại các đơn vị trực thuộc Bộ và 340 TTHC thực hiện tại Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông qua việc rà soát nhằm xóa bỏ những thủ tục không cần thiết và xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ TTHC thực hiện trong nội bộ CAND.

Qua rà soát, đã thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC đối với 383/394 TTHC, đạt tỷ lệ 97,2% được cắt giảm và sửa đổi bổ sung, trong đó đã cắt giảm được 12 thủ tục được thực hiện tại các Tổng cục, Bộ tư lệnh; đối với 283/294 TTHC đạt tỷ lệ 96,25% được cắt giảm và sửa đổi bổ sung, trong đó đã cắt giảm được 17 thủ tục được thực hiện tại các đơn vị trực thuộc Bộ; đối với 321/340 TTHC đạt tỷ lệ 94,4% được cắt giảm và sửa đổi bổ sung, trong đó đã cắt giảm được 12 thủ tục được thực hiện tại Công an các địa phương.

Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ về việc thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC trong nội bộ CAND. 

Nhiều TTHC được cắt giảm và thực hiện theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

PV: Riêng năm 2014, số lượng TTHC được cắt giảm là bao nhiêu, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, GS,TS Nguyễn Ngọc Anh: Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong CAND năm 2014, lãnh đạo Bộ Công an quyết định lựa chọn 9 nhóm, gồm 26 TTHC trong các lĩnh vực: quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đăng ký, quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý PCCC; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ để tổ chức rà soát, đánh giá nhằm đơn giản hóa tối thiểu 15% quy định hành chính.

Với trách nhiệm là đơn vị chủ trì, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Tổng số TTHC qua rà soát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 11, đạt tỷ lệ 42,31%, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC đạt 16,25%.

PV: Trong khi thực hiện cải cách TTHC, Công an các đơn vị, địa phương có cách làm hay nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Anh: Có rất nhiều cách làm hay đã được Công an các đơn vị, địa phương áp dụng nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ về cải cách TTHC.

Cụ thể, Công an tỉnh Hà Giang có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác đăng ký xe, phân cấp đăng ký môtô cho Công an các huyện, đã tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy hẹn, trả kết quả đăng ký xe máy từ 5 ngày xuống còn 3 ngày…

Công an tỉnh Bình Định có sự chuyển biến mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở trong công tác cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân; hủy bỏ 1 mẫu đơn xin cấp mới chứng minh nhân dân.

Công an tỉnh Bắc Giang duy trì việc tổ chức xuống các làng, bản, trường học, cụm dân cư để cấp chứng minh nhân dân cho nhân dân, ưu tiên giải quyết cấp nhanh ngay trong ngày đối với các trường hợp có yêu cầu gấp về thời gian.

Công an tỉnh Phú Thọ trả kết quả các trường hợp đăng ký xe ôtô, xe môtô trong thời gian không quá 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Công an tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát, áp dụng việc xử phạt tại chỗ theo thủ tục ra quyết định không lập biên bản những trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng.

Trường hợp ngân hàng không thu phạt thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhận biên lai từ Cục Thuế để ra biên lai phạt tại chỗ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, kết hợp làm công tác tuyên truyền Luật Giao thông như đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông… theo quy định của Chính phủ.

Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bình Định đã ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác đăng ký lưu trú, báo cáo và truy cập thông tin về người nước ngoài, Việt kiều trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, thuận lợi.

Việc cấp hộ chiếu, truyền dữ liệu qua mạng nội bộ với Cục Quản lý xuất, nhập cảnh nhanh chóng, rút ngắn thời gian quy định; thực hiện ký thỏa thuận với ngành Bưu điện để chuyển phát hộ chiếu đến nhà cho người dân theo yêu cầu, được nhân dân rất ủng hộ.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục duy trì tiếp nhận việc cấp hộ chiếu đối với người dưới 14 tuổi chỉ nộp giấy khai sinh photo sau khi đối chiếu bản chính (theo quy định phải nộp bản sao hoặc bản photo có chứng nhận công chứng); tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho các trường hợp là cán bộ, nhân viên của các cơ quan, tổ chức dưới hình thức ủy thác cho cơ quan tổ chức của họ đến làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.

Công an tỉnh Trà Vinh giải quyết thủ tục cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực 3 ngày (quy định là 5 ngày); giải quyết thủ tục gia hạn tạm trú trong ngày (theo quy định là 5 ngày).

PV: Vậy mục tiêu trọng tâm trong cải cách TTHC trong CAND năm 2015 là gì?

Thiếu tướng GS, TS Nguyễn Ngọc Anh: Trong năm 2015, thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC trong CAND, công tác cải cách TTHC được xác định là công tác trọng tâm để chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch các TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT của Bộ Công an; tập trung đơn giản hóa để đảm bảo cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với các nhóm TTHC, quy định liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công an theo phân công tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 và đảm bảo 100% TTHC được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương.

PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Cao Hồng (Thực hiện)