Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở Bộ Công an, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng các gương mặt điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn đại biểu thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và 75 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu của Nhân dân, lực lượng Công an đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và chủ động hợp tác quốc tế của đất nước. Đã xuất hiện thêm nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng CAND được các cấp, các ngành ghi nhận. Trước Anh linh của Bác, 75 gương điển hình tiên tiến hôm nay, những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của dân tộc Việt Nam như mong muốn của Bác sinh thời.

Thứ trưởng Lê Quý Vương dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Lê Quý Vương dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giây phút trang nghiêm, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã báo cáo với Bác những thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua: Quán triệt và thực hiện lời dạy của Bác, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm đối diện với gian khổ, hiểm nguy nhưng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương báo công dâng Bác những thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nhờ đó, Phong trào thi đua trong toàn lực lượng CAND đã không ngừng phát triển, trở thành động lực lan tỏa trong từng cán bộ, chiến sĩ, thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Đoàn đại biểu dành một phút tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND, trong 5 năm qua, lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng; 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc lập, 86 Huân chương Quân công, 726 Huân chương Chiến công, 10 Huân lương Lao động, 6 Huân chương Hữu nghị, 4.244 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm, 1.559 Bằng khen của Chính phủ; 17 tập thể, 19 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 33 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong 5 năm qua, đã có 329 tập thể được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND, lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng CAND…

Thứ trưởng Lê Quý Vương dâng hương tại Nhà tưởng niệm.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm.

Trước Anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND nguyện luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống Anh hùng vẻ vang; đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu điển hình tiên tiến báo công dâng Bác.
Các đại biểu điển hình tiên tiến đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm.
Xuân Trường