Đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư, từng bước phục dựng hệ thống thành lũy và phục hồi diện mạo của di tích Thành Tân Sở, trở thành nơi gặp mặt, giao lưu, sinh hoạt văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng, bên cạnh thu hút phát triển ngành du lịch tại địa phương. 

Riêng công trình Đền tưởng niệm được thiết kế mô phỏng theo kiến trúc của kinh thành Huế, gồm 1 ngôi đền 5 gian, 2 chái, khuôn viên hàng rào, sân vườn... có tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng từ nguồn mục tiêu phát triển của Bộ VH-TT và DL, UBND tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Cam Lộ và nguồn xã hội hóa. 

Cách đây 134 năm, vào ngày 13-7-1885, Vua Hàm Nghi đã ban dụ Cần Vương, kêu gọi mọi tướng lĩnh, binh sĩ, người dân yêu nước đứng lên chống lại ách đô hộ của giặc Pháp xâm lược. 

Dụ Cần Vương sau đó đã nhanh chóng lan khắp cả nước, tạo thành một phong trào kháng chiến chống giặc Pháp mạnh mẽ chưa từng có trong thời kỳ lịch sử đó.

THANH BÌNH