Triển lãm trưng bày 75 bức ảnh của Giáo sư Vargyas Gábor, người Hungary, ghi lại vẻ đẹp sinh động các phong tục, nghi lễ, nghi thức cổ xưa của đồng bào Bru - Vân Kiều ở dãy Trường Sơn về thần linh, tổ tiên, thầy cúng. Đây là bộ ảnh có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa di sản, các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều Việt Nam nói chung và huyện Hướng Hóa nói riêng.

Theo ông Vargyas Gábor, từ năm 1985 đến 1989, ông đã đến Việt Nam, và có một năm rưỡi ở lại ngôi làng của đồng bào Vân Kiều tại huyện Hướng Hóa. Cùng sinh sống với đồng bào, ông đã học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa và lưu lại những bức ảnh về đời sống của họ… Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30-3-2019.

Thanh Bình