Triển lãm gồm 260 bức ảnh tuyên truyền, giới thiệu về bộ đội hải quân, về biển đảo thân yêu của Tổ quốc cùng nhiều bức ảnh giới thiệu Đoàn công tác Trường Sa số 14 do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức, trong đó có đại diện tỉnh Hà Giang ra thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào tháng 5/2012. 

Triển lãm tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời khẳng định vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV