Triển lãm giới thiệu hơn 200 bản đồ và nhiều tư liệu, hiện vật, ấn phẩm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển, đảo khác trên Biển Đông.

Ngoài ra, triển lãm giới thiệu hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1960 do TTXVN cung cấp.

Nhiều bản đồ, tư liệu cho thấy Nhà nước Việt Nam trải qua các thời kỳ dựng nước, giữ nước và bảo vệ Tổ quốc đã khai phá, xác lập, thực thi chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân địa phương trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Lâm Đồng diễn ra đến hết tháng 9-2016.

PV