Triển lãm trưng bày 254 tư liệu, bản đồ hình ảnh được chia thành 5 chủ đề: khối tư liệu văn bản của triều đình phong kiến Việt Nam có niên đại thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; phần bản đồ Việt Nam và các nước trên thế giới khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; những hoạt động hướng về biển đảo quê hương, về Hoàng Sa, Trường Sa...

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là hoạt động tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử đã được công bố.

Các tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm lần này là những bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý đã có từ thời phong kiến đến nay được khai phá, xác lập, thực thi; là nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước đặc biệt là những bản đồ được soạn vẽ từ thế kỷ XVI, các phiên bản bằng chữ Hán - Nôm, Pháp ngữ và Việt ngữ khẳng định quá trình quản lý hành chính, quyền và chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo.

Tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh đã trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân 9 xã ven biển của huyện Quỳnh Lưu.

Sau lễ khai mạc, Tiến sỹ Trần Công Trực - Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã nói chuyện về chuyên đề thực trạng những tranh chấp trên biển Đông nhìn từ góc độ pháp lý.

Mạnh Cường