Triển lãm là hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là 50 năm hình thành Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tại triển lãm, hơn 200 bức ảnh tư  liệu trưng bày đã giới thiệu với công chúng những chặng đường lịch sử, mốc sự kiện đáng nhớ từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu về ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch cho đến thời điểm Người qua đời (1954 – 1969). Triển lãm còn cung cấp nhiều tư liệu hình ảnh về quá trình hình thành, phát triển, công tác bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích từ  năm 1969 đến năm 2019.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu tham quan triển lãm

Các tư liệu, hiện vật triển lãm khẳng định: Sau nửa thế kỷ hoạt động và phát triển, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã làm tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa của Người, không ngừng phát huy giá trị  tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày tài liệu, hiện vật và tuyên truyền giáo dục rộng rãi bằng nhiều hình thức phong phú đến các địa phương trong nước, quốc tế.

Khu di tích thực sự là nơi hội tụ tình cảm của nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, trở thành một “trường học lớn” để nghiên cứu, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng tấm lòng kính yêu đối với Người và quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, khu di tích sẽ tiếp tục là “địa chỉ đỏ”  về lịch sử, văn hóa, du lịch của Việt Nam và thế giới, để mãi mãi vinh danh người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.


N.H