Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả, tập thể có tác phẩm đạt giải

Tại buổi lễ, giải vàng sách hay được trao cho Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam với cuốn “Dược thư quốc gia Việt Nam), nhà văn Vũ Hạnh với “Vũ Hạnh tuyển tập”, nhóm tác giả Bùi Thiện, Hà Lý với cuốn “Diễn xướng nghi lễ - Di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường” và tác giả Vũ Hùng với bộ sách Văn học thiếu nhi (12 cuốn).

Giải vàng sách đẹp gồm: “Truyện Kiều” và “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” (Nhà xuất bản Trẻ),  “Trống đồng Việt Nam – Giá trị lịch sử và nghệ thuật” (Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc), “Anh Đức – Sống và viết” (Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 17 giải bạc, 16 giải khuyến khích cho sách hay và 8 giải bạc, 13 giải đồng, 15 giải khuyến khích cho sách đẹp và 3 giải cho sách có bìa đẹp. Sách “Vực gió” của nhà văn Phong Điệp do nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành được trao tặng 2 giải: giải bạc cho sách đẹp và giải bạc cho sách hay.


N.Hoa