Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì buổi gặp mặt. 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã khẳng định vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Báo chí đã góp phần động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ trong toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Đặc biệt các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua quyết thắng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các đơn vị, xây dựng các cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều tác phẩm báo chí về đề tài quân đội đã có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Thay mặt Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng  cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của các cơ quan báo chí, các đồng chí phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí đã phản ánh chân thực các hoạt động của  các đơn vị quân đội, các đơn vị dự bị động viên và dân quân tự vệ  trong thời gian qua.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và các nhà báo gắn kết chặt chẽ hơn với các hoạt động quân sự, quốc phòng vì lợi chung của quốc gia, dân tộc và đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.

An An