Tại lễ tế, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế và rất đông người dân địa phương, du khách đã đến dâng hương.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, từ thời nhà Đinh, Lý, Trần, Lê đến triều nhà Nguyễn, lễ tế Xã Tắc chính là “Quốc lễ” và được tổ chức vào dịp mùa Xuân hàng năm nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân ấm no. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Dung làm chủ lễ tế Xã Tắc năm 2018.

Vì thế, năm nay lễ tế Xã Tắc được tổ chức theo các nghi thức truyền thống, tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế với những nghi thức chính, gồm: lễ Quán tẩy, Thượng hương, Nghinh thần, lễ Điện ngọc bạch, lễ Truyền chúc, Hiến tước, lễ Tứ phúc tộ, Triệt soạn, Tống thần, Tư chúc bạch soạn. Riêng vật phẩm dâng tế đầy đủ tam sinh, ngọc lụa, gạo và hoa quả…

Lễ tế có đầy đủ các nghi lễ truyền thống.
Lễ tế được tổ chức trang nghiêm vào 3h sáng 27-3.

Được biết lễ tế Xã Tắc được tỉnh Thừa Thiên-Huế phục dựng và tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 nhằm mục đích đáp ứng nguyện vọng của người dân được dâng hương cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an…

Đội Bát dật được phục dựng trong lễ tế năm 2018.
Vật phẩm dâng tế đầy đủ tam sinh, ngọc lụa, gạo và hoa quả…

Đàn Xã Tắc được xây dựng từ năm 1806 nằm ở phía Tây Hoàng Thành, đúng theo nguyên tắc "tả Tổ, hữu Xã" (bên trái thờ Tổ, bên phải thờ Xã Tắc) của thành trì phương Đông truyền thống. Do ý nghĩa và tính chất đặc biệt quan trọng của công trình, khi khởi công, tất cả các thành, dinh, trấn trong toàn quốc theo lệnh vua phải đóng góp đất sạch để đắp đàn. Bởi vậy, đàn Xã Tắc tượng trưng cho đất đai của Tổ quốc.


Anh Khoa