Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và 2 thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng nhân dân địa phương đã đến dự lễ và dâng hương cầu nguyện.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện nghi thức lễ tế Xã Tắc.

Năm nay, dù thời tiết có mưa lớn nhưng lễ tế Xã Tắc vẫn được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức tế tự, gồm: Lễ Quán tẩy (rửa tay tẩy trần), Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh trần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Truyền chúc (đọc chúc văn), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần) và Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị); không có nghi lễ xuất cung.

Được biết, sau một thời gian phục dựng, lễ tế Xã Tắc được Trung tâm BTDT Cố đô Huế tổ chức tái hiện theo hình thức sân khấu hóa từ năm 2008 để người dân hiểu được ý nghĩa và cách thức tổ chức nghi lễ truyền thống ngày xưa.

Anh Khoa