Triển lãm trưng bày nhiều ấn phẩm quốc ngữ, Hán Nôm của Nguyễn Du và các công trình nghiên cứu, biên khảo, chú thích về Nguyễn Du của nhiều thế hệ học giả: Phạm Quý Thích, Trần Trọng Kim, Tản Đà, Đào Duy Anh, Trương Tửu… Các bản Nôm gốc như bản in "Kim Vân Kiều tân tập" (Thành Thái Bính Ngọ), bản chép tay "Kim Vân Kiều thích chú” (Duy Minh thị trùng san, Kỷ Mão 1879)… cũng được đem ra trưng bày. Phần lớn các hiện vật, sách vở trong đợt triển lãm đều do các nhà sưu tầm quen thuộc của TP Hồ Chí Minh cung cấp: nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Quảng Tuân, linh mục Nguyễn Hữu Triết, Vũ Hà Tuệ, Trần Kim Chung, Phạm Hoàng Quân…
Bìa “Truyện Thúy Kiều” do học giả Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo.

Ngoài ra, ban tổ chức còn giới thiệu các bộ sưu tập của các nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, Phạm Đan Quế (bộ đĩa, CD Truyện Kiều, Hộp bói Kiều, Truyện Kiều điện tử…), 249 nhan đề sách giới thiệu thân thế, sự nghiệp đại thi hào Nguyễn Du, “Truyện Kiều” và các tác phẩm của ông với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, các tác phẩm nghiên cứu, bình luận về “Truyện Kiều”.

Khá nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong Tuần triển lãm về Nguyễn Du: Triển lãm thư pháp Hán Nôm trích đoạn tác phẩm của Nguyễn Du; nói chuyện chuyên đề “Những nét độc đáo trong văn hóa Kiều” cùng nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế; hoạt động bình thơ, ngâm thơ vịnh Kiều, diễn trích đoạn tuồng cổ “Thúy Kiều – Kim Trọng”. Ấn phẩm “Truyện Thúy Kiều” do hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo, Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản năm 1925 được tái bản có bổ sung thêm một số phụ bản tranh minh họa lấy từ “Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du” do Hội Quảng Trị - Huế xuất bản năm 1942 với mục đích phát hành để lấy tiền sửa mộ và dựng bia Nguyễn Du tại làng Tiên Điền.

Thư mục “Nguyễn Du – Cuộc đời và tác phẩm” với hơn 1.400 nhan đề sách, bài báo, tạp chí, tài liệu số do Thư viện Khoa học Tổng hợp biên soạn chính thức được đưa vào phục vụ bạn đọc…

Hoa Nguyễn