Festival là hoạt động nhằm biểu dương giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên theo chương trình hành động nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa này trong đời sống đương đại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố năm 2006. 

Festival sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Được tổ chức với tinh thần hướng đến sự cố kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, tại festival sẽ có rất nhiều hoạt động phong phú do 5 tỉnh Tây Nguyên phối hợp thực hiện: Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng phối hợp tổ chức. Trong đó, đáng chú ý có giao lưu, biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội đường phố, phục dựng một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của 11 dân tộc thiểu số, trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm, diễn xướng sử thi Tây Nguyên, trình diễn trang phục dân tộc…

Tượng gỗ dân gian  là một trong các văn hóa độc đáo của vùng đất đại ngàn

Kinh phí tổ chức festival được huy động từ nguồn xã hội hóa và một phần hỗ trợ từ ngân sách địa phương.


N.H