Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020), Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ IV năm 2020.

Các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập đều có thể đăng ký tham gia. Mỗi đoàn tham gia tối đa 2 vở diễn.

Tác phẩm tham dự liên hoan có nội dung về sự đóng góp của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Cảnh trong vở “Vẫn sống” của Nhà hát CAND.

Các vở diễn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bác Hồ với CAND và CAND làm theo lời Bác dạy, ca ngợi sự hy sinh, những tấm gương tiêu biểu của lực lượng CAND trong mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các vở diễn có nội dung về đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Các đơn vị có thể dàn dựng mới hoặc dựng lại các vở cũ, trừ các vở đã tham gia các Liên hoan sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần I, II, III và Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Ban tổ chức khuyến khích các đoàn nghệ thuật dựng vở mới theo kịch bản sáng tác mới. Hiện tại, Ban tổ chức đang tiếp nhận đăng ký vở diễn tham gia của các đoàn.

Theo kế hoạch, Liên hoan sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7/2020. Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định nội dung, chất lượng vở diễn của các đoàn trước khai mạc 15 ngày. Dự kiến, có khoảng 20 đến 25 đoàn tham gia Liên hoan lần này.

N.Hoa