Theo đó, 2 đơn vị này sẽ hợp tác thực hiện biên soạn các loại hình tài liệu giới thiệu về di sản văn hóa Huế dùng cho học sinh; xây dựng chuyên đề học tập lịch sử tại khu di sản Huế; xây dựng chương trình hoạt động tìm hiểu, khám phá, tương tác các loại hình di sản cho học sinh các cấp; tổ chức cuộc thi học sinh tìm hiểu di sản Huế.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, Huế là Cố đô duy nhất ở Việt Nam còn bảo lưu được khá nguyên vẹn tổng thể kiến trúc nghệ thuật cung đình, có bề dày lịch sử và nền văn hóa lâu đời. Việc đưa chương trình giáo dục di sản văn hóa vào trường học sẽ giúp học sinh hiểu rõ lịch sử địa phương, nuôi dưỡng niềm tự hào về truyền thống của dân tộc để có ý thức bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hóa tốt hơn. 

Lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế và Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giáo dục di sản văn hóa tại các trường học.

Để sự hợp tác đạt hiệu quả cao và bền vững, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị cần sớm xây dựng những bộ giáo trình chi tiết về giáo dục địa phương, trọng tâm là văn hóa, con người và lịch sử xứ Huế. 

Trong đó, có đầy đủ về tiếng nói, hình ảnh, mô hình tìm hiểu lịch sử phù hợp với từng cấp học. Yêu cầu ngành giáo dục cần tiếp tục đưa các nội dung liên quan đến các ngành thủ công mỹ nghệ vào trường học, tạo nhiều điều kiện, cơ hội để các em học sinh có dịp tiếp cận và tìm hiểu các ngành nghề truyền thống của Huế…

“Việc giáo dục di sản văn hóa cho học sinh các cấp học vô cùng quan trọng, có tính đặc trưng của ngành giáo dục đào tạo địa phương và cũng là nền tảng, là động lực để Thừa Thiên Huế phát triển. Thông qua việc giáo dục văn hóa Huế sẽ hun đúc tình yêu quê hương của mỗi người dân xứ Huế, từ đó sẽ giúp mỗi người có những khát khao, quyết tâm để cống hiến cho Thừa Thiên Huế nhiều hơn”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho hay.


Anh Khoa