Hội Bảo vệ Quyền Tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập theo quyết định số 653/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ, nhằm góp phần bảo vệ bản quyền tác giả, tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình, bảo đảm môi trường lành mạnh cho hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của điện ảnh - truyền hình Việt Nam.

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ Quyền Tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ I, giai đoạn 2019 – 2014, gồm: Hình thành bộ máy tổ chức và hoạt động của Hội; công tác phát triển hội viên; triển khai hoạt động nghiệp vụ theo Điều lệ Hội và quy định của Pháp luật; công tác tài chính và tài sản. Dự kiến trong nhiệm kỳ I, Hội sẽ kết nạp 200 - 300 hội viên.

 Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019- 2024 gồm 15 thành viên. NSND Đặng Xuân Hải, Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Tổng Thư ký. Nghệ sĩ Quyền Linh làm Phó Chủ tịch Hội. Hội chưa có Chủ tịch Hội.


N.Hoa