Nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn (1912-1991), sinh tại làng Thượng Cốc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông tốt nghiệp trường Bưởi năm 1931. Sau khi đi kháng chiến về, ông trở thành giáo viên dạy văn, sử, ngoại ngữ ở các trường trung học và đại học Hà Nội. 

Là người có nhiều duyên nợ với nghiên cứu lịch sử và dành mối quan tâm đặc biệt đến lịch sử Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn đã từng thực hiện các công trình nghiên cứu độc lập và tham gia biên soạn những giáo trình lịch sử lớn như: Lịch sử Việt Nam sơ khảo (1946), Việt sử cương yếu (1948), Lịch sử thủ đô Hà Nội (1962). 

Lúc sinh thời, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn cho biết, bộ sách “Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX” là công trình ông đã ấp ủ và chuẩn bị trong suốt cuộc đời dạy và nghiên cứu lịch sử. Tuy nhiên, mãi đến khi về hưu năm 1975, ông mới có điều kiện thực hiện. Năm 1985 bản thảo bộ sách được hoàn thành. 10 năm sau sách mới được xuất bản lần đầu.

Tập 1 bộ sách "Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX"

Bộ sách được chia làm 6 quyển, dựa trên các khu vực của thành phố. Mỗi quyển có một bài mở đầu nêu những đặc điểm riêng của khu vực nói trong tập sách và các phần, chương theo đặc điểm địa lý và dân cư. 

Sách có phụ lục về tên phố của Hà Nội, danh sách Toàn quyền Đông Dương từ 1884 đến 1945 và những đơn vị hành chính của Hà Nội từ sau 1945, bản đồ và các chỉ dẫn khác phục vụ cho việc tra cứu. 

Năm 1996, bộ sách đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Thăng Long. Trong đợt tái bản lần này, “Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX” được Nhã Nam in thành 2 tập.

N.H - H.B