Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã xây dựng kịch bản phim tài liệu "Cuộc chiến không giới hạn". Đây là bộ phim tài liệu đầu tiên của hãng phim về việc phòng, chống dịch do COVID-19 và những nỗ lực của Việt Nam trên trận tuyến chống dịch. Và sản xuất bộ phim này vào năm 2020.

Cục Điện ảnh cũng đề nghị Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương khi triển khai làm phim chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cho các thành phần tham gia sản xuất, ghi hình trực tiếp trên hiện trường; bảo đảm an toàn y tế đúng yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu của Cục Điện ảnh, chung sức cùng cả nước chống dịch, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh, hãng phim đang gấp rút chuẩn bị và sẽ chính thức phân công, triển khai làm phim vào ngày 6/4. 

N.Hoa