Các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học, lý luận phê bình, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thư pháp của 23 tác giả, nhóm tác giả được ra mắt đông đảo công chúng. Cụ thể, ở thể loại văn học có 7 tác phẩm: Truyện ký “Ở R - Chuyện kể sau 50 năm” (tác giả Lê Văn Thảo); Tiểu thuyết “Phượng Hoàng” (Văn Lê); Tiểu thuyết “Trong cơn lốc xoáy” (Trầm Hương); Trường ca “Bước gió thần kỳ” (Phan Hoàng); Trường ca “Giữa ngày và đêm” (Phạm Sỹ Sáu); Tập thơ “Âm thanh những giấc mơ” (Trần Hữu Dũng); Tiểu thuyết “Hoa hướng dương” (Đồng Đen).

Các tác phẩm được giới thiệu tại chương trình.

Mảng lý luận phê bình gồm 2 tác phẩm: Công trình lý luận phê bình mỹ thuật “Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh - Một thoáng hôm nay, một chút xưa…” (Huỳnh Văn Mười);  Công trình lý luận phê bình điện ảnh “Phương pháp phê bình điện ảnh” (Trần Luân Kim).

Nhà văn Trầm Hương gây ấn tượng với tiểu thuyết “Trong cơn lốc xoáy”.

Mảng mỹ thuật và nhiếp ảnh gồm 13 tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau, khai thác về sự phát triển, dấu ấn anh hùng, nhân văn của thành phố mang tên Bác. 

Sau chương trình giới thiệu, các tác phẩm văn học, lý luận phê bình đoạt giải sẽ được Liên hiệp tập trung phát hành đến hệ thống thư viện, các quận - huyện, trường đại học trên địa bàn thành phố.


Quỳnh Nga