Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này sẽ chủ trì tổ chức chuỗi các sự kiện bao gồm 50 chương trình văn hoá, thể thao và du lịch sôi nổi và hấp dẫn. Điểm nhấn của năm Du lịch quốc gia 2018 chính là lễ  khai mạc Năm du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và chương trình Carnaval Hạ Long 2018 dự kiến sẽ diễn ra ngày 28-4-2018, tại Công viên Đại Dương, Hạ Long. Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia được gắn với khai mạc sự kiện Diễn đàn du lịch Asean (ATF) 2019….

Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2018 với sự chuẩn bị tốt nhất để tổ chức các chương trình, sự kiện. 

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, Trưởng BTC Năm Du lịch quốc gia 2018 cho biết, Quảng Ninh đã triển khai phát triển các tuyến và không gian du lịch cả trên bờ và vịnh Hạ Long. Tỉnh tập trung mở rộng không gian du lịch đến các khu vực phía tây và phía đông của tỉnh và các khu vực tên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, mở thêm tuyến và sản phẩm du lịch tìm hiểu về văn hoá khu vực thị xã Quảng Yên và Vân Đồn. Đến nay Quảng Ninh đã công nhận 33 tuyến, 87 điểm du lịch của 12 địa phương trong tỉnh. 

Đến thời điểm này, du lịch Quảng Ninh đã từng bước được chuyên nghiệp hoá từ sản phẩm đến chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, mở rộng liên kết giữa các tuyến điểm. Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2018 với sự chuẩn bị tốt nhất để tổ chức các chương trình, sự kiện. 

Lưu Hiệp