Trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 5-2017, Ban Giám khảo sẽ nhận bài thi, lựa chọn 24-30 tác phẩm xuất sắc nhất tham dự triển lãm tổng kết cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 5-2017 và trao giải cho 3 tác phẩm xuất sắc nhất.
Bức tranh đoạt giải ba năm ngoái.

Họa sĩ có tác phẩm xuất sắc nhất sẽ có cơ hội tham quan tìm hiểu Hàn Quốc và tổ chức triển lãm cá nhân tại Trung tâm vào năm 2017. Tác giả có tác phẩm đạt giải nhì sẽ được phần thưởng là một chuyến tham quan tìm hiểu Hàn Quốc và 200 USD. Tác giả đạt giải ba sẽ có phần thưởng trị giá 200 USD.

Đây là hoạt động tiến tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992-2017). Năm 2015, tuy được tổ chức trong vòng 2 tháng nhưng cuộc thi đã thu hút 74 tác phẩm thể hiện rất sinh động về đất nước, văn hóa, con người Hàn Quốc dưới con mắt của 74 họa sĩ Việt.


Anh Tuấn