Theo đó, Ngày thơ năm nay sẽ có những đổi mới về nội dung và hình thức, như: Sân thơ truyền thống sẽ có các cuộc giao lưu từng nhóm tác giả tiêu biểu của các thế hệ nhà thơ và các tác giả đoạt giải thưởng, thay vì đọc thơ như trước đây.
Ngày thơ Việt Nam năm 2016. Ảnh: HNM.

Sân thơ trẻ sẽ có “Góc thơ tuổi 20” giới thiệu chân dung và sáng tác của những nhà thơ thành danh lúc còn trẻ. “Con đường thi nhân” với chân dung và sáng tác của các nhà thơ tiêu biểu thuộc các thế hệ nhà thơ Việt Nam hiện đại, cũng là một nét mới và là điểm nhấn của không gian Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV.

Những cải tiến trên đây nằm trong kế hoạch tiến tới nâng cấp Ngày Thơ Việt Nam thành Ngày Văn học Việt Nam trong tương lai gần.

Thảo Thảo