Dự án hỗ trợ kỹ thuật của EU được triển khai trong vòng 12 tháng. Với việc tập trung vào cạnh tranh của điểm đến, dự án này giúp Việt Nam đạt được vị thế tốt hơn trên thị trường du lịch quốc tế. 

Nhóm chuyên gia kỹ thuật quốc tế của dự án sẽ phối hợp với TAB xây dựng bộ chỉ số cạnh tranh điểm đến cần thiết cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch; triển khai quá trình tham vấn với các cơ quan quản lý và khối doanh nghiệp. 

EU sẽ hỗ trợ quảng bá du lịch Việt Nam thông qua TAB

Có nhiều hoạt động sẽ được triển khai: đối thoại công tư, hội thảo tham vấn, chương trình tập huấn và thí điểm bộ chỉ số cạnh tranh tại năm điểm đến du lịch hàng đầu là Hạ Long, Hà Nội, Huế, Hội An và TP.Hồ Chí Minh. 

Các kết quả chính của dự án sẽ được trình bày tại một sự kiện cấp cao vào cuối năm 2019 trước khi được chính thức trình lên Thủ tướng Chính phủ thông qua Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Các kết quả chính bao gồm những đề xuất đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, mô hình chỉ số cạnh tranh của điểm đến du lịch với kế hoạch triển khai và bộ công cụ thực hiện.

TAB được thành lập năm 2012 là kết quả hỗ trợ của EU cho Tổng cục Du lịch Việt Nam và rất tích cực trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch thông qua mô hình đối tác công tư. Diễn đàn này hoạt động theo mô hình đối thoại đa thành phần với mục tiêu chính là thảo luận về các thách thức và cơ hội của ngành du lịch, chú trọng đến các khía cạnh bền vững của du lịch cũng như tư vấn và hỗ trợ Tổng cục Du lịch với các chức năng của một tổ chức quảng bá du lịch, đóng góp về chính sách, nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng trong ngành du lịch.

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ sung đại diện của Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) là thành viên của Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy đối thoại cấp cao và sự hợp tác giữa Chính phủ và khối doanh nghiệp du lịch nhằm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

N.Hoa